Blister Prevention Heels

6 st

Skavsårsplåster, tillverkade av ett avancerat hydrokolloidmaterial, ger tryckavlastning samt påskyndar sårläkningen. Kan även användas i förebyggande syfte.

  • Tryckavlastning
  • Snabb läkning

Ladda ner bipacksedeln