Vanliga frågor och svar

Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna gällande våra produkter

Visar 10 resultat

Hur fungerar Salvequick skavsårsplåster (med hydrokolloid)?

Salvequick skavsårsplåster fungerar som ett extra hudlager som avlastar mot tryck och friktion. Skavsårsplåstren tillverkas av hydrokolloid, ett självhäftande material som absorberar vätska från huden och bildar en avlastande kudde. Hydrokolloiden hjälper till att bibehålla den fuktiga miljö kring såret som påskyndar läkningsprocessen. Detta hjälper såret att läka utan att det bildas någon sårskorpa och minskar därmed risken för ärrbildning.

Vad består ett plåster av?

Generellt kan man säga att ett plåster består av en plåsterfilm belagd med ett tunt lager lim och en absorberande sårdyna som är centrerad på plåsterfilmen. Den limbelagda ytan täcks av ett skyddande lager papper/plast. De flesta plåster ligger skyddade i en försluten pappersficka.

Hur kan era plastplåster andas?

Alla Salvequick-plåster andas samtidigt som de skyddar mot yttre påverkan. De plåster som är gjorda av polyuretan (t.ex. Aqua Block och Barnplåster) låter huden andas genom att materialet släpper ut vattenånga, samtidigt som det skyddar från vatten och smuts utifrån. De fungerar på ett liknande sätt som avancerade funktionskläder och regnjackor. Andra plast plåster (t.ex. Aqua Resist) är perforerade med mycket små hål för att släppa ut vattenånga, samtidigt som de står emot fukt utifrån.

Innehåller era plåster kolofonium?

Det tillsätts inget ämne som innehåller kolofonium till Salvequick plåster. Kolofonium är dock naturligt förekommande i allt papper, t.ex. omslagspapperet till plåster, om än i mycket små mängder.

Är era plåster allergitestade?

Plåster definieras som en medicinteknisk produkt och lyder därför under ett särskilt EU-direktiv. Alla produkter som släpps ut på marknaden har genomgått ett antal tester som visar att de är säkra för användning på hud. Om dessa krav uppfylls kan de märkas ”hypoallergena”. Detta garanterar dock inte att inte ett fåtal personer kan få en hudreaktion när de använder plåster, på samma sätt som en del personer är allergiska mot vissa matvaror. Irritation av hud är ibland också av en rent mekanisk natur som uppstår när plåstret avlägsnas och de översta hudlagren följer med.

Innehåller era plåster latex/naturgummi?

Våra plåster är helt fria från latex/naturgummi. De omslagspapper som plåstren förpackas i limmas dock ihop med ett latexbaserat lim. De produkter som är fria från förpackningsmaterial med latex/naturgummi är: längdplåster, skavsårsplåster, sterila kompresser, elastiska bandage samt sårtvätt.

Hur länge håller plåster?

Om plåstret är förvarat i sin orginalförpackning kan det användas fram till utgångsdatumet som står på förpackningen.

Vad kan jag göra för att skavsårsplåstret inte ska ramla av?

Det är viktigt att applicera skavsårsplåstret på rätt sätt för att undvika att de ramlar av. Först bör du tvätta såret och området runtom i ljummet vatten eller med en speciell sårrengöring. Se alltid till att huden är torr och helt ren (ingen smuts, hudkräm eller olja) innan du applicerar plåstret.

Så applicerar du Blister Rescue:

Öppna den skyddande papperförpackningen. Ta bort skyddspappret (markerat 1).  Applicera plåstret försiktigt och centrerat över skavsåret och försök minimera rynkbildning. Ta sedan bort den vita vikta fliken. Ta bort det skyddande plastskyddet (markerat 2). Du kan behålla plåstret på tills det ramlar av, men högst i 5 dagar. Byt plåster om gelplattan blir blöt.

Så applicerar du Prevention:

Ta bort det mönstrade skyddspappret. Lossa den ena halvan av plastskyddet längs den perforerade linjen. Ta bort plåstret från plastskyddet och applicera försiktigt plåstret centrerat över det känsliga området. Låt plåstret sitta kvar tills det faller av naturligt. Genom att ta tag i ena änden och sträcka försiktigt längs huden så kan du enkelt ta bort plåstret.

Hur ska era plåster förvaras?

Plåster ska förvaras i rumstemperatur på ett mörkt och torrt ställe.

Var kan jag hitta anvisningar för avfallshantering eller återvinning av era produkter?

Alla förpackningar har symboler som visar hur de ska sorteras och återvinnas.

Aerosolburkar kan lämnas vid återvinningsstationer.

Produkter som har kommit i kontakt med blod och andra sårvätskor ska inte återvinnas. Detta omfattar till exempel plåster, förband och kompresser. Dessa ska istället slängas på lämpligt ställe, t.ex. tillsammans med vanligt avfall för förbränning, och aldrig slängas i naturen.