Produktsymboler

På våra produktförpackningar används en rad symboler för att snabbt och tydligt förmedla viktig information om produktens innehåll och användning. Alla standardsymboler för medicintekniska produkter överensstämmer med ISO 15223-1:2021.

Nedan finner du symbolerna på våra förpackningar och deras beskrivningar. Beskrivningarna är översatta från engelska.

Symboler och deras betydelse:

Katalognummer. Anger tillverkarens katalognummer så att den medicinska produkten kan identifieras.

Batch-kod. Anger tillverkarens batchkod så att batch eller lot kan identifieras.

Unik enhetsidentifikation. Anger en bärare som innehåller information om unik enhetsidentifiktation.

Förbrukningsdatum. Anger det datum efter vilket den medicintekniska produkten inte ska användas.

Steriliseras genom strålning. Anger en medicinsk produkt som har steriliserats med hjälp av strålning.

Steriliseras med aseptisk behandlingsteknik. Anger en medicinsk produkt som har tillverkats med hjälp av accepterade aseptiska tekniker.

Innehåller eller förekomst av naturgummilatex. Anger förekomst av torrt naturgummi eller naturgummilatex som konstruktionsmaterial i den medicintekniska produkten eller i förpackningen av en medicinteknisk produkt.

Innehåller inte/ingen förekomst av naturgummilatex.

Latex i förpackningslim. Anger att det omslag som plåstret ligger i är förseglat med lim som innehåller latex.

Använd inte förpackningen om den är skadad och se instruktioner för användning. Anger att en medicinteknisk produkt inte ska användas om förpackningen har skadats eller öppnats och att användaren bör se instruktioner för användning för ytterligare information.

Temperaturgräns. Anger de temperaturgränser som den medicintekniska produkten kan utsättas för med hänsyn till säkerheten.

Övre gräns för temperatur. Anger den övre gränsen för temperatur som den medicintekniska produkten kan utsättas för, med hänsyn till säkerheten.

Nedre gräns för temperaturen. Anger den nedre gränsen för temperatur som den medicintekniska produkten kan utsättas för, med hänsyn till säkerheten.

Håll torr. Anger att den medicinteknisk produkten ska skyddas från fukt.

Conformité Europée.

Medicinsk enhet. Anger att produkten är en medicinsk produkt.

Återanvänd inte. Anger en medicinsk produkt som är avsedd för en enda användning.

Ska klippas till önskad längd.

Tillverkare. Anger tillverkaren av den medicinska produkten.

Tillverkningsdatum. Anger det datum då den medicinska produkten tillverkades.

Tillverkningsland. För att identifiera landet där produkterna tillverkats.

Webbplats för patientinformation. Anger en webbplats där patienten kan få ytterligare information om den medicinska produkten.

 

Information på salvequick.com

Information

Importör. Anger den enhet som importerar den medicinska produkten lokalt.

Distributör. Anger den enhet som distribuerar den medicinska produkten lokalt.

Innehåller farliga ämnen. Anger att en medicinteknisk produkt innehåller ämnen som kan vara cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska (CMR) eller ämnen med hormonstörande egenskaper.

Översättning. Anger att den ursprungliga medicintekniska informationen har genomgått en översättning som kompletterar eller ersätter den ursprungliga informationen.

Omförpackning. Anger att en ändring av den ursprungliga konfigurationen av förpackningen för den medicinska produkten har skett.

Kontaktinformation – telefonnummer

Ett sterilt barriärsystem. Anger ett enkelt sterilt barriärsystem.

Uppskattat tecken. Nominellt värde (volym eller vikt)

Begränsad mängd. Farligt gods som är packat i enlighet med undantaget Begränsad mängd.

Omvänt epsilon. Aerosolbehållaren uppfyller kraven i 75/324/EEG.

Lot-nummer och utgångsdatum tryckt på botten av behållaren.

Full volym: (Breddfull kapacitet, total kapacitet, för burkar som innehåller 100 ml eller mer. Antalet beror på burkens volym)

Varning. Anger att försiktighet är nödvändig vid hantering av enheten eller kontroll i närhet av den plats där symbolen är placerad, eller att den aktuella situationen kräver att användaren är uppmärksam på eller agerar för att undvika oönskade konsekvenser

Läs bruksanvisningen eller konsultera elektroniska bruksanvisningar. Anger att användaren behöver ta del av bruksanvisningen före användning

Produkten innehåller 40 % salicylsyra

Upprepa efter 24 timmar

Rengör såret

Applicera plåstret över såret

Ta bort plåstret efter 24 timmar

Ta bort plåstrets skyddspapper (markerat 1)

Applicera plåstret

Ta bort det skyddande plastöverskiktet (markerat 2)

Ta bort plåstret efter 24 timmar

 

Återvinningsymboler och deras betydelser:

Gröna punkten. Anger att förpackningstillverkaren har bidragit ekonomiskt till ett kvalificerat nationellt system för återvinning av förpackningar.

Växtbaserat material. Växtbaserade material är delvis eller helt framställda från växter eller andra förnybara källor från jordbruk, vattenbruk eller skogsbruk.

Biobaserat material. Biobaserade material är delvis eller helt framställda från biologiskt ursprung.

Återvinningsbar

Återvunnet innehåll (med angiven procentuell mängd)

Triman – Fransk symbol. Indikerar metod för avfallshantering.

Avfallshanteras som hushållssopor. (Potentiellt smittsamt material. Bör inte sorteras för återvinning.)

Plåsterförpackningen består av papp

Boxen är gjord av papp

Avfallshanteras som hushållssopor. (Potentiellt smittsamt material. Bör inte sorteras för återvinning.)

    Avfallshanteras som hushållssopor.

Tråget är gjort av Polyetentereftalat (PET)

Brochyren är gjord av papper

Tejphållaren är gjord av Polystyren

Tejphållaren är gjord av Polystyren

Kjärnan/spolen är gjord av Polypropylen

Kjärnan/spolen är gjord av Polystyren

Sprayflaskan är tillverkad av plast/diverse metaller.

Kartongen är gjord av wellpapp. 90 % återvunnet innehåll. Återvinningsbart

Påsen är gjord av lågdensitetspolyeten (LDPE)

Tråget är gjort av papp

 Kartongen är gjord av wellpapp

Kartongen är gjord av papp

Kartongen är återvinningsbar

Avfallshanteras som hushållssopor. (Potentiellt smittsamt material. Bör inte sorteras för återvinning.)

Påsen/sachet är gjord av kompositmaterial (blandning av papper, plast och aluminium

Plåsterboxen är återvinningsbar

 Plåsterboxen är gjord av papp

Plåsterpåsen är gjord av lågdensitetspolyeten (LDPE)