På våra produktförpackningar används en rad symboler för att snabbt och tydligt förmedla viktig information om produktens innehåll och användning. I huvudsak följer dessa symboler standarden SS-EN ISO 15223-1 Medicintekniska produkter – Symboler att användas vid märkning av produkt och information till användare.
Använda symboler – och deras innebörd:
 • Ateranvand_ej

  Produktens artikelnummer

 • Ateranvand_ej

  Återanvänd ej. Endast engångsanvändning

 • Ateranvand_ej

  Sista förbrukningsdag. Använd ej efter utgången av angivet år/månad.

 • Ateranvand_ej

  Batch nummer . Koden anger producentens tillverkningskod.

 • Ateranvand_ej

  Produkten eller produktens förpackning innehåller naturligt latex

 • Ateranvand_ej

  Tillverkare

 • Ateranvand_ej

  Anger att artikeln är en medicinteknisk produkt

 • Ateranvand_ej

  Produkten är steriliserad genom aseptisk tillverkningsprocess

 • Ateranvand_ej

  Produkten är steriliserad med hjälp av strålning.

 • Ateranvand_ej

  Använd inte om förpackningen är skadad.

 • Ateranvand_ej

  Enkel steril-barriär

 • Ateranvand_ej

  Tillverkningsdatum

 • Ateranvand_ej

  Utsätt inte för direkt solljus

 • Ateranvand_ej

  Förvaras torrt

 • Ateranvand_ej

  Temperaturbegränsning. Anger högsta respektive lägsta förvaringstemperatur.

 • Ateranvand_ej

  Temperaturbegränsning. Anger högsta eller lägsta förvaringstemperatur.

 • Ateranvand_ej

  Iakttag försiktighet, konsultera medföljande dokument

 • Ateranvand_ej

  Se bruksanvisning innan användning

 • Ateranvand_ej

  Tvätta såret

 • Ateranvand_ej

 • Ateranvand_ej

  Dra bort plåstrets skyddspapper (märkt 1)

 • Ateranvand_ej

  Dra bort den skyddande plasten (märkt 2)

 • Ateranvand_ej

  Ta bort plåstret efter 24 timmar

 • Ateranvand_ej

  Tvätta såret

 • Ateranvand_ej

  Applicera plåstret över såret

 • Ateranvand_ej

  Ta bort plåstret efter 24 timmar

 • Ateranvand_ej

  Förnybart material

 • Ateranvand_ej

  Information på salvequick.com

 • Ateranvand_ej

  Information

 • Ateranvand_ej

  Importör. Anger den enhet som importerar den medicintekniska produkten till platsen

 • Ateranvand_ej

  Distributör. Anger den enhet som distribuerar den medicintekniska produkten till platsen

 • Ateranvand_ej

  Innehåller farliga ämnen. Anger en medicinteknisk produkt som innehåller ämnen som kan vara cancerframkallande, mutagena, repotoxiska (CMR) eller ämnen med hormonstörande egenskaper

 • Ateranvand_ej

  Översättning. För att identifiera att den ursprungliga informationen om medicintekniska produkten har genomgått en översättning som kompletterar eller ersätter den ursprungliga informationen

 • Ateranvand_ej

  Ompackning. För att identifiera att en ändring av den ursprungliga konfigurationen för medicinteknisk produkt har skett

 • Ateranvand_ej

  Webbsida med information till patienten. Indikerar en webbsida där patienten kan erhålla information om den medicintekniska produkten

 • Ateranvand_ej

  Tillverkningsland

 • Ateranvand_ej

  Återvinningsbar förpackning

 • Ateranvand_ej

  Släng i hushållssopor

 • Ateranvand_ej

  Gröna punkten. Visar att tillverkaren har betalat förpackningsavgiften i det land där förpackningen/förpackade varan säljs.

 • Ateranvand_ej

  Upskattat tecken. Nominellt värde (volym eller vikt)

 • Ateranvand_ej

  Begränsad mängd. Farligt gods som förpackas i enlighet med undantaget för begränsad kvantitet.

 • Ateranvand_ej

  Omvänd epsilon. Aerosoldispenser uppfyller kraven i 75/324 / EEG.

 • Ateranvand_ej

  Batch nummer och utgångsdatum tryckt på botten av burken

 • Ateranvand_ej

  Randvolym: (Bräddfull kapacitet, total kapacitet, för burkar som innehåller 100 ml eller mer. Mängden beror på burkvolymen)